P A I N T I N G
'Jalama Beach / SpaceX Iridium II'
'Jalama Beach / SpaceX Iridium II'

Oil on Masonite / 8 x 8 inches / 2017 *Sold

press to zoom
'Yenny, Summer Slumber'
'Yenny, Summer Slumber'

Oil on Masonite / 8 x 8 inches / 2017

press to zoom
'Runyon Canyon V'
'Runyon Canyon V'

Oil on Birch / 10 x 10 inches / 2017 *Sold

press to zoom
'Floating Purple City/ Winding 101'
'Floating Purple City/ Winding 101'

Oil on Birch Panel / 12 x 12 inches / 2017 *Sold

press to zoom
'Brothers/ Friends'
'Brothers/ Friends'

Acrylic on Birch panel / / 2017 *Sold

press to zoom
'Evening View'
'Evening View'

Acrylic on Birch Panel / 10 x 10 inches / 2016

press to zoom
'Corteen Pl.'
'Corteen Pl.'

Acrylic and Charcoal on Birch Panel / 12 x 12 inches / 2016

press to zoom
'North Hollywood No. 3'
'North Hollywood No. 3'

Acrylic on Birch Panel / 14 x 10.5 inches / 2015

press to zoom
'Runyon Canyon No. 4'
'Runyon Canyon No. 4'

Oil on Birch Panel / 9 x 12 inches / 2015

press to zoom
1/9

Henry R. Glovinsky

HenryRGlovinsky@gmail.com

 

    © Henry R. Glovinsky 2008-2016